Mobilknusing 

Vårt mobilknuseverk flytter vi rundt og tar på oss knuse oppdrag. 
Vi utfører grovknusning, finknusing, sikting, sand, jord mm. 
 

Kontakt oss