Velkommen til Vestre Dale i Froland

Vestre Dale er kjent for sin gode kvalitet på blant annet den mørke veigrusen. 
Noen av fraksjonene:
0-4mm,0-11mm, 0-32mm, 4-8mm, 8-11mm, 8-16mm,11-16mm, 22-32mm, 32-63mm,
32-120mm

Ta kontakt